ID bài viết : 00131926 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Hướng dẫn thiết lập và sử dụng tính năng File History để tự động sao lưu các tận tin cá nhân.

  Tính năng File History trong hệ điều hành là một cách đơn giản để sao lưu các tập tin dữ liệu cá nhân, bằng cách lưu các bản sao của chúng đến một thiết bị lưu trữ cụ thể bên ngoài. Điều này cho phép bạn dễ dàng lấy lại các tập tin đó nếu chúng bị mất hoặc hư hỏng.

  QUAN TRỌNG: Thiết bị lưu trữ bên ngoài phải được kết nối trước khi kích hoạt và sử dụng tính năng File History.

  1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp vào Control Panel

  Image

  LƯU Ý: Bởi vì Control Panel là một ứng dụng truyền thống Windows Desktop, nếu bạn không có sẵn, giao diện sẽ thay đổi sang Desktop và cửa sổ Control Panel sẽ mở ra.

  1. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào System and Security.
  2. Trong cửa sổ System and Security,  nhấp vào File History.
  3. Trong cửa sổ File History,  nhấp vào nút Turn on. Image
  4. Khi File History được bật lên, nhấp vào Advance settings. Image
  5. Trong màn hình Advance settings, nhấp vào để xác  định cách bạn muốn lưu bản sao của tập tin, và bao lâu để giữ các bản sao lưu.
   Image