ID bài viết : S500061394 / Sửa lần cuối : 01/03/2018

Làm thế nào để vào Control Panel?

Làm thế nào để vào Control Panel?

  Control Panel sẽ được gọi là PC Settings cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập trong Windows 8. Để khởi động PC Settings, vui lòng tham khảo  tại đây .

   

  Control Panel cổ điển vẫn còn và có thể được truy cập bằng các bước sau:

  1. Khởi động Charms bằng cách đặt con trỏ đến góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái.
  2. Chọn Search.
  3. Gõ Control Panel.
    
  4. Chọn Control Panel 
  5. Control Panel được khởi động tại chế độ Desktop.
    

  Hoặc bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động Charms bằng cách đặt con trỏ đến góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái.
  2. Chọn Settings 
  3. Chọn Control Panel.