ID bài viết : S500058092 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

[Windows Vista] Làm cách nào để dùng Windows Photo Gallery thêm thẻ cho ảnh và các đoạn video?

[Windows Vista] Làm cách nào để dùng Windows Photo Gallery thêm thẻ cho ảnh và các đoạn video?

  Các tập tin có thẻ chỉ định, mặc dù lưu ở các vị trí khác nhau, đều có thể chỉnh sửa, hiển thị tất cả và tìm kiếm dễ dàng

  Để sử dụng Windows Photo Gallery thêm thẻ cho ảnh và video, vui lòng xem các bước sau.

  1. Nhấn Start.
  2. Chọn All Programs, và chọn Windows Photo Gallery.


  3. Nhắp phải chuột vào bất kỳ tấm ảnh nào để hiển thị menu, và chọn Add Tag.


  4. Nhập vào tên thẻ trong hộp văn bản ở bên phải màn hình.


  5. Nhắp chuột vào bất kỳ chỗ trống nào của màn hình để xác nhận thẻ tên