ID bài viết : 00202927 / Sửa lần cuối : 22/10/2018In

Các mục cần kiểm tra trước khi bạn cài đặt bản cập nhật cho máy tính VAIO của bạn

    Hãy kiểm tra những điều sau đây trước khi cài đặt bản cập nhật hoặc trình điều khiển mới nhất cho máy tính VAIO của bạn:

    • Các bước sẽ khác nhau trên mỗi chương trình cập nhật. Đảm bảo làm đúng theo các hướng dẫn trong phần Tải xuống.
    • Hãy đảm bảo kiểm tra kích cỡ tập tin của bản cập nhật đã tải xuống.
    • Đảm bảo không có tập tin khả nghi trong thư mục nơi bạn lưu bản cập nhật đã tải xuống.