ID bài viết : 00127271 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn quay trở về phiên bản Windows trước đó sau khi Windows 10 được cài đặt.

Hướng dẫn quay trở về phiên bản Windows trước đó sau khi Windows 10 được cài đặt.

  Microsoft đã đưa vào tính năng Go Back trong 31 ngày để cho phép bạn quay trở về với phiên bản windows hoặc bản build của windows trước đó.

  QUAN TRỌNG:

  • Máy vi tính phải được cắm nguồn. Quy trình có thể thất bại nếu máy vi tính hoạt động trên nguồn điện của pin.
  • Nếu bạn hoạt động với một ổ đĩa có dung lượng thấp, và sử dụng một thiết bị lưu trữ USB ngoài để hoàn thành việc nâng cấp Windows 10, bạn sẽ cần một thiết bị lưu trữ USB tương tự để thực hiện quy trình Go back. Tập tin .old cần thiết sẽ chứa trong thiết bị USB ngoài ấy.
  • Bạn sẽ cần đến mật khẩu đã được sử dụng ở hệ điều hành cũ 
  • Bất kì ứng dụng nào được cài đặt (hay xoá bỏ) sau khi nâng cấp lên Windows 10 sẽ cần được cài đặt lại.
  • Một số ứng dụng mới có thể không hoạt động chuẩn xác (tên hiển thị dài, các tile bị hỏng, lỗi sự cố, v.v...)
  • Hệ thống hay các thay đổi thiết lập tuỳ chỉnh của máy vi tính sau khi nâng cấp Windows 10 sẽ bị mất. 

  LƯU Ý: Sau 31 ngày, tính năng Go Back sẽ không còn xuất hiện trên màn hình Update & Security.

  1. Nhấp chuột vào nút Start, và trên Menu Start, chọn Settings.
   Start - Settings
  2. Trong cửa sổ Settings, nhấp chuột vào Update & Security.
   Update & Security
  3. Trong cửa sổ Update & Security, ở cột bên trái, chọn Recovery.
  4. Get Started
  5. Trên màn hình Recovery, bên dưới Go back to..., nhấp chuột vào nút Get Started.

   LƯU Ý:

   • Những gì hiển thị sau Go back to... sẽ tuỳ thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng trong thời gian nâng cấp.
   • Nếu bạn đã cài đặt Technical Preview của hệ điều hành Windows 10 và sau đó được cập nhật lên phiên bản Windows 10, bạn có thể chỉ được lựa chọn quay trở về bản build Technical Preview trước đó.
  6. Trong cửa sổ Why are you going back?, chọn một trong các ô trống hoặc điền bình luận của bạn về lí do của việc bạn quay về bản build trước đấy và nhấp chuột vào nút Next.
   Why are you going back?
  7. Trên màn hình What you neeed to know, nhấp chuột vào nút Next.
   What you need to know
  8. Trên màn hình Don't get locked out, nhấp chuột vào nút Next.
   Don't get locked out
  9. Trên màn hình Thanks for trying Windows 10, nhấp chuột vào Go back to... để bắt đầu quá trình trở về phiên bản trước. Đây là màn hình cuối cùng để có thể thoát khỏi quy trình.
   Thanks for trying Windows 10

   QUAN TRỌNG: Tính năng Go Back có thể thất bại nếu một hoặc nhiều hơn các vấn đề sau đây diễn ra:

   • Máy vi tính hoạt động bằng pin. Máy vi tính phải được cắm dây nguồn.
   • Quy trình Refresh diễn ra.
   • Quy trình Reset (Cài đặt lại) được thực hiện.
   • Thư mục Disk Cleanup (windows.old hoặc .~bt) được chỉnh sửa.
   • Các tập tin được xoá một cách thủ công từ những thư mục windows.old  hoặc  .~bt , hay toàn bộ các thư mục đều bị xoá.
   • Một tài khoản người dùng mới được thêm vào (không bao gồm tài khoản cung cấp đến Tài Khoản Microsoft).