ID bài viết : 00146007 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn sử dụng một ổ đĩa USB flash để tạo Recovery Media trong VAIO Care 8.

  Hướng dẫn sử dụng một ổ đĩa USB flash để tạo Recovery Media trong VAIO Care 8.

  QUAN TRỌNG:

  • Bạn có thể sử dụng một ổ đĩa USB flash để tạo Recovery Media.  Ổ đĩa USB flash có thể được dùng để bắt đầu VAIO Care Rescue xảy ra lỗi hệ thống.
  1. Nhấp vào USB flash drive.
   Image
  2. Cắm và chọn USB flash drive.
  3. Xác nhận USB Flash Drive18GB hoặc nhiều hơn. Image
  4. Nhấp Next.
  5. Để tiếp tục với Recovery, nhấp vào Create media. Image
  6. Sau khi quá trình hoàn tất, nhấp OK.
   Image