ID bài viết : S500061399 / Sửa lần cuối : 01/03/2018

Làm thế nào để truy cập vào PC Setting (Cài đặt máy tính) và có những tùy chọn nào trong PC Settings?

Làm thế nào để truy cập vào PC Setting (Cài đặt máy tính) và có những tùy chọn nào trong PC Settings?

  PC Settings  là chương trình chứa tất cả các mục cần thiết trong việc kiểm soát các thiết lập hệ thống của bạn. Metro-style cho bạn truy cập vào nhiều thiết lập liên quan đến Personalization (Cá nhân), Users (người sử dụng), Notifications (thông báo), Search (Tìm kiếm), Share (Chia sẻ), General (Tổng quan) , Privacy (bảo mật) , Devices (thiết bị) , Wireless, Ease of Access, Sync your Settings (Đồng bộ cài đặt), HomeGroup, và Windows Update (cập nhật Windows).

  Để vào PC Settings, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Di chuyển chuột từ góc trên hoặc dưới bên phải của màn hình, và sau đó nhấp vào Settings charm từ Charms bar.
  2. Nhấp vào tùy chọn Change PC settings  nằm ở phía dưới bên phải của Settings charm. Cửa sổ PC Settings sẽ được hiển thị.
  • Personalize 
   Mục Personalize cho phép bạn thay đổi các thiết lập cho màn hình Lock, StartAccount Picture (ảnh tài khoản). 

   Cài đặt màn hình Lock, bạn có thể thiết lập hình nền của màn hình khóa của bạn, thiết lập các ứng dụng hiển thị trạng thái nhanh chóng, và thiết lập ứng dụng hiển thị thông tin chi tiết.


    

   Cài đặt màn hình Start, bạn có thể thiết lập hình nền và màu nền chủ đề cho màn hình Start của bạn.

   Cài đặt Account picture, bạn có thể thiết lập hình ảnh tài khoản từ một tập tin hiện có trên máy tính hoặc SkyDrive của bạn, hoặc tự chụp bản thân bằng cách sử dụng camera tích hợp trong máy tính của bạn.

  • Users
   Thiết lập người dùng cho phép bạn lựa chọn giữa tài khoản địa phương hoặc tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows. Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu, tạo mật khẩu hình ảnh. Nó cũng cho phép bạn thiết lập mật khẩu mà người dùng phải nhập vào khi máy tính được khởi động. Trên phần này, bạn có thể thêm người dùng khác có thể đăng nhập vào máy tính của bạn
    
  • Notifications
   Thiết lập thông báo cho phép bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các thông báo của ứng dụng. Bạn cũng có thể thiết lập những loại ứng dụng bạn muốn kích hoạt thông báo.
    
  • Search
   Thiết lập tìm kiếm cho phép bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa việc hiển thị các ứng dụng bạn tìm kiếm thường xuyên ở đầu trang và cho phép Windows lưu các tìm kiếm của bạn như là các gợi ý tìm kiếm. Bạn cũng có thể thiết lập các ứng dụng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm bổ sung.
    
  • Share
   Thiết lập chia sẻ, bạn có thể thiết lập ứng dụng sẽ xuất hiện khi bạn sử dụng Share charm.
    
  • General
   Thiết lập chung, bạn có thể thiết lập thời gian và ngày, chuyển đổi ứng dụng, chính tả, ngôn ngữ và làm mới máy tính.
    
  • Privacy
   Cho phép bạn thiết lập các ứng dụng được phép sử dụng vị trí hiện tại, tên và hình ảnh tài khoản.
  • Devices
   Trong thiết lập thiết bị, bạn có thể quản lý các thiết bị kết nối với máy tính của bạn cũng như các thiết bị kết nối trong mạng. Bạn cũng có thể chọn nếu bạn muốn vô hiệu hóa hoặc không tải về khi bạn trên Internet  để giúp ngăn ngừa bạn phải trả thêm chi phí.
    
  • Wireless
   Trong thiết lập không dây, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chế độ máy bay, Wi-Fi Bluetooth, và kết nối dữ liệu 3G/4G nếu có.
    
  • Ease of Access
   Theo các thiết lập không dây, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa  High contrast, tất cả mọi thứ trên màn hình của bạn lớn hơn, chuyển qua các trang web và ứng dụng.
  • Sync your settings
   Thiết lập đồng bộ hóa, bạn có thể chọn các thiết lập mà bạn muốn đồng bộ hóa với tài khoản của Microsoft.
  • HomeGroup
   Trong các thiết lập HomeGroup, bạn có thể tham gia vào một HomeGroup trong mạng của bạn. Bạn cũng có thể quản lý các thiết lập trong việc chia sẻ nội dung với thành viên homegroup
    
  • Windows Update
   Thiết lập cập nhật Window, bạn có thể kiểm tra bất kỳ bản cập nhật có sẵn cho máy tính của bạn.