ID bài viết : 00139822 / Sửa lần cuối : 21/01/2016

Máy tính VAIO có tiếng quạt to quá mức

  Xin vui lòng tham khảo các bước dưới đây để giải quyết vấn đề này.


  BƯỚC 1:
  Kiểm tra chức năng của quạt và xem không khí đang thoát ra từ bên hay lỗ thông khí phía sau

  BƯỚC 2:
  Thiết lập Image
  Power Management  sang chế độ Silent

  1. Nhấp biểu tượng  ImageStart,  chọn All Programs, và chọn VAIO Control Center
  2. Dưới Power Management, chọn Power Options.
  3. Thiết lập Thermal Control Strategy qua chế độ Silent Mode.


  Bước 3:
  Cài đặt bất kỳ bản cập nhật BIOS có sẵn thông qua VAIO Update / VAIO Care.

  Using VAIO Update:

  1. Nháy đúp chuột Image (biểu tượng Cập nhật VAIO) nằm trong vùng thông báo trên màn hình Windows ở phía dưới cùng bên phải của màn hình nền máy tính.
  2. Khi VAIO Update được mở ra lần đầu tiên, cửa sổ cài đặt ban đầu xuất hiện. Thực hiện theo các hướng dẫn trong cửa sổ.

  Sử dụng VAIO Care:

  1. Hãy chắc chắn rằng máy tính đã được bật nguồn và nhấn nút ASSIST.Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không có một nút ASSIST trên cùng của bàn phím, bấm nút Start và sau đó nhấp vào All Programs
  2. Trong mục All Programs, nhấp vào thư mục VAIO Care và sau đó chọn VAIO Care.
  3. Trong ứng dụng VAIO Care nhấp vào VAIO Software.
  4. Nhấp VAIO Update
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trong cửa sổ.

  Bước 4:
  Cài đặt các bản cập nhật mới nhất trên máy tính của bạn với các ứng dụng phần mềm:

  • Windows Update
  • VAIO Update

  BƯỚC 5:

  Chạy VAIO Diagnostics

  1. Trong mục All Programs, chọn thư mục VAIO Care và sau đó chọn VAIO Care.
  2. Trong ứng dụng VAIO Care chọn Advanced Tools.
  3. Nhấp  Diagnostics 

   Image

  4. Choose the desired test. (Example: Hard drive, memory, etc.) Chọn các thử nghiệm mong muốn. (Ví dụ: ổ đĩa cứng, bộ nhớ, vv)
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

   

  Bước 6:
  Cắm tai nghe để giúp xác minh nếu tiếng ồn đến từ HDD, quạt làm mát hay loa.

  Bước 7:
  Khởi động lại máy VAIO và lắng nghe xem tiếng ồn của HDD. SSD không có bất kỳ tiếng ồn nào.