ID bài viết : 00063526 / Sửa lần cuối : 07/02/2014In

Quạt làm mát phát ra âm thanh lớn khi máy tính hoạt động lại từ chế độ sleep, và to hơn sau khi nâng cấp lên Windows 8.1

     


    Để giải quyết vấn đề này,gỡ bỏ Graphics Driver từ Device Manager và sau đó tải về và cài đặt các bản cập nhật trình điều khiển đồ họa mới nhất.