ID bài viết : S500061388 / Sửa lần cuối : 01/03/2018In

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất của máy tính VAIO bằng Task Manager?

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất của máy tính VAIO bằng Task Manager?

  1. Làm thế nào để chạy Task Manager
   1. Hiển thị menu Charms bằng cách đặt con trỏ vào góc bên phải phía trên hoặc dưới.
   2. Chọn Search.
   3.  Di chuyển đến bên phải và chọn Task Manager.
   4. Chọn More details.
   5. Thông tin chi tiết của hệ thống sẽ được hiển thị.
  2. Cải thiện hiệu suất tổng thể của máy tính bằng Task Manager
   1. Kết thúc các tiến trình đang chiếm bộ nhớ cao nhất bằng cách thực hiện các bước sau: 
    1. Chọn thẻ Processes.
    2. Nhấp phải vào Memory.
    3. Đánh dấu Resource values.
    4. Đánh dấu Memory.
    5. Chọn Percents.
     Lưu ý: Điều này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về tiến trình đang chiếm nhiều bộ nhớ nhất theo tỷ lệ phần trăm
    6. Nhấp vào Memory sao cho mũi tên chỉ xuống để hiển thị tiến trình đang chiếm bộ nhớ nhất sẽ được hiển thị trên đầu trang.
    7. Chọn tiến trình chiếm bộ nhớ cao nhất.
    8. Nhấp chuột phải vào quá trình và chọn  End Task.
   2. Kết thúc tiến trình chiếm CPU nhất bằng cách cách thực hiện các bước sau: 
    1. Chọn thẻ Processes.
    2. Nhấp phải vào CPU.
    3. Đánh dấu Resource values.
    4. Đánh dấu CPU.
    5. Chọn Percents.
     Lưu ý: Điều này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình chiếm nhiều CPU nhất theo tỷ lệ phần trăm
    6. Bấm vào CPU sao cho mũi tên chỉ xuống để hiển thị quá trình chiếm CPU nhất sẽ được hiển thị trên đầu trang.
    7. Chọn quá trình chiếm CPU cao nhất
    8. Nhấp chuột phải vào quá trình và chọn End Task.
  3. Cải thiện hiệu suất khởi động bằng cách sử dụng Task Manager
   1. Chọn thẻ  Startup.
   2. Quan sát Startup impact và xác định vị trí mà ứng dụng có một tác động High hoặc Medium
   3. Nhấp chuột phải vào ứng dụng và chọn Disable
    Lưu ý: Điều này sẽ ngăn chặn các ứng dụng khi khởi động
   4. Cảnh báo: Vui lòng cẩn thận khi vô hiệu hóa các ứng dụng. Một số ứng dụng có thể là quan trọng để khởi động. Người dùng có thể kích hoạt lại các ứng dụng nếu nó bị tắt.