ID bài viết : S500061390 / Sửa lần cuối : 01/03/2018

Làm thế nào để thêm Microsoft Account ( tài khoản Microsoft)?

Làm thế nào để thêm Microsoft Account ( tài khoản Microsoft)?


  Microsoft Account là một tài khoản trực tuyến sẽ cho phép người dùng tải về các ứng dụng từ Windows Store và tự động đồng bộ hóa các thiết lập giữa các máy tính khác nhau để có được cái nhìn tương tự, bao gồm các thiết lập như trình duyệt yêu thích và lịch sử.

  1. Khởi động Charms bằng cách đặt con trỏ đến góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái
   • Lưu ý: Sử dụng phím tắt <Windows> + C để vào Charm.
  2. Chọn Settings. 
  3. Chọn PC settings.
  4. Chọn Users. 
  5. Chọn Add a user.

  6. Nhập địa chỉ email Microsoft của bạn. Chọn Sign up for a new email address nếu bạn không có tài khoản email của Microsoft
  7. Chọn Next.
  8. Chọn Finish.
  9. Tài khoản Microsoft đã được thiết lập. Vui lòng khởi động lại máy để đăng nhập