ID bài viết : 00058889 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kích hoạt tính năng Hyper-V trong máy tính.

  Công nghệ ảo hóa Hyper-V® được xây dựng thành nhiều phiên bản của hệ điều hành Windows® 8.1, nhưng cần phải kích hoạt trước khi nó có thể sử dụng được.

  QUAN TRỌNG:

  • Phiên bản hệ điều hành Windows 8 Pro (hoặc cao hơn) thì cần thiết để sử dụng tính năng Hyper-V.
  • Tính năng Hyper-V sẽ chỉ hoạt động nếu bộ vi xử lý hỗ trợ nó. Ngoài ra, một thông điệp sẽ xuất hiện nói rằng tính năng này không được hỗ trợ.

  Theo các bước sau để kích hoạt tính năng Hyper-V.

  1. Xác nhận rằng bộ vi xử lý trong máy vi tính hỗ trợ tính năng Intel® Virtualization Technology .
  2. Truy cập BIOS và Kich hoạt tinh năng Intel® Virtualization Technology
  3. Thoát khỏi BIOS và cho phép máy tính khỏi động Windows bình thường.
  4. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  5. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  6. Trong màn hình PC Settings, nhấp Update and recovery.
  7. Trong màn hình Update and recovery, nhấp Recovery.
  8. Trong màn hình Recovery, dưới Advanced start-up, nhấp nút Restart now.
  9. Trong màn hình Choose an option, nhấp Turn off your PC.
  10. Khi máy tính đã được tắt hoàn toàn ít nhất trong 5 giây, nhấn nút nguồn để bật máy tính lên.
  11. Khi máy tính đã khởi động vào Windows hoàn toàn, trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp thanh charm Search.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + W cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

  12. Trong màn hình Search, trong trường Search, nhập Turn Windows features on or off và sau đó nhấn phím Enter.
  13. Trong màn hình Windows Features, nhấp vào hộp kiểm kế bên Hyper V, và sau đó nhấp nút OK.
   Image