ID bài viết : 00199933 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Cách tạo bản sao lưu registry.

    Trước khi bắt đầu bất kỳ quy trình nào liên quan đến việc chỉnh sửa registry, bạn nên tạo một bản sao lưu registry. Bởi vì, việc sử dụng Registry Editor không đúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng yêu cầu phải cài đặt lại hệ điều hành và có thể dẫn đến nguy cơ bị mất dữ liệu.

    Quy trình tạo bản sao lưu registry có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Chọn liên kết thích hợp dưới đây và làm theo các bước để tạo bản sao lưu registry.