ID bài viết : 00063438 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để xóa các tập tin tạm thời không bị xóa bởi tiện ích Disk Cleanup trong Windows 8 và 8.1

  Thực hiện quá trình này để xóa các tập tin tạm thời không bị xóa bởi các tiện ích Disk Cleanup.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Để tránh mất mát dữ liệu ngoài ý muốn, kiểm tra nội dung của thư mục trước khi chọn để xóa .

  LƯU Ý: Tập tin thư mục được tìm thấy trong các tập tin tạm thời được tạm thời tạo ra, lưu trữ và sử dụng bởi các ứng dụng hoặc hệ điều hành để chạy nhanh chóng và hiệu quả. Xóa các tập tin tạm thời sẽ không gây nguy hiểm

  1. Cấu hình hệ điều hành để hiển thị tất cả các tập tin và thư mục ẩn.
  2. Mở File Explorer.

   LƯU Ý: Có nhiều phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để truy cập vào File Explorer:

   • Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + E.
   • Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X, và sau đó nhấp vào File Explorer.
   • Tại màn hình Start của Windows User Interface (UI) di chuyển đến (nhưng không bấm) vào góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và trong các khu vực Search, nhập File Explorer và sau đó nhấn phím Enter.
   • Tại màn hình Start của Windows User Interface (UI), nhấp vào Desktop, và trên thanh Taskbar, nhấp vào biểu tượng File Explorer .
   • Trong cửa sổ File Explorer , nhấp đúp vào Local Disk (C :).
  3. Trong cửa sổ Local Disk (C:), nhấp đúp chuột vào thư mục Windows .
  4. Trong cửa sổ Windows, nhấp đúp vào thư mục Temp.
  5. Trong cửa sổ Temp, tại menu, nhấp vào Edit.
  6. Tại menu Edit, chọn Select All.

   LƯU Ý: Toàn bộ nội dung của thư mục Temp sẽ được đánh dấu .

  7. Trên bàn phím, bấm phím Delete .
  8. Trong cửa sổ Delete Multiple Items, nhấn vào nút Yes.

   LƯU Ý: Nếu một thư mục Access Denied được hiển thị, nhấp Continue, và thông báo hỏi mật khẩu quản trị hoặc User Account Control hiển thị hãy nhập mật khẩu thích hợp , nhấp Continue  hoặc nhấp vào Yes.

  9. Trong cửa sổ Temp, nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ .