ID bài viết : 00068796 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng đèn nền bàn phím, hoặc thay đổi thời gian tắt của đèn nền.

  Thực hiện các bước sau để cấu hình các tính năng đèn nền bàn phím.

  QUAN TRỌNG: Để thực hiện quá trình này máy tính của bàn phải có tính năng Backlit Keyboard (đèn nền bàn phím). Không phải tất cả các máy tính Sony đều được trang bị tính năng này. Để xem máy tính của bạn có tính năng này hay không, tham khảo thông số kỹ thuật hoặc hường dẫn sử dụng.

  Di chuyển đến ( nhưng không nhấp ) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Search.

  Image

  1. LƯU Ý: tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.


  2. Trong màn hình Search, trong khu vực Search nhập VAIO Control Center, và sau đó nhấp vào biểu tượng VAIO Control Center .
  3. Trong cửa sổ VAIO Control Center, nhấp Keyboard and Mouse.
   Image
  4. Tại màn hình Keyboard and Mouse, mục Keyboard Backlight, nhấn vào mũi tên xuống trong hộp tại mục Set the keyboard backlight action when plugged in và nhấp chuột để chọn hành động mong muốn .
   • Always on (Luôn luôn mở )
   • Turn on in low light conditions (Mở trong điều kiện ánh sáng thấp)
   • Do not turn on (Không mở)

    Image
  5. Nếu chọn tùy chọn Turn on in low light conditions, bạn cũng sẽ có cơ hội để lựa chọn một khoảng thời gian cho đến khi đèn nền tắt khi không có hoạt động bàn phím :
   • 10 giây
   • 30 giây
   • 60 giây
   • Không tắt
    Image
  6. Nhấp vào mũi tên xuống trong hộp Set the keyboard backlight action when running on battery và nhấp chuột để chọn hành động mong muốn .

   LƯU Ý: Các tùy chọn hành động và thời gian là như nhau khi chạy trên pin và khi sử dụng nguồn điện