ID bài viết : 00059520 / Sửa lần cuối : 19/01/2021

Làm thế nào để thay đổi hình nền của màn hình được hiển thị trên máy tính khi bị khóa.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Theo các bước sau để thay đổi hình nền màn hình Lock.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Lock screen.
   Image
  4. Trong màn hình Lock screen preview, nhấp 1 trong các thiết lập hình ảnh hiển thị hoặc nhấp vào nút Browse để sử dụng hình ảnh khác được lưu trên máy tính.
   Image

  LƯU Ý: Nếu muốn, bạn có thể nhấp vào nút để phát lại trình chiếu trên màn hình khóa bằng cách sử dụng hình ảnh lưu trữ tên máy tính.

  Trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng Liên hệ.