ID bài viết : 00062970 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành trong Windows 8 và 8.1.

  Hệ điều hành có vài ngôn ngữ đã được cài đặt sẵn cho phép bạn đọc và nhập một trong các ngôn ngữ đó. Nếu ngôn ngữ bạn muốn không được cài đặt sẵn, bạn có thể dễ dàng tải về và cài đặt gói ngôn ngữ đó.

  1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp Control Panel.
   Image

   LƯU Ý: Bởi vì Control Panel là 1 ứng dụng truyền thống của Windows Desktop, giao diện sẽ thay đổi tới Desktop và cửa sổ Control Panel sẽ mở lên.

  2. Trong cửa sổ Control Panel, dưới Clock, Language and Region, nhấp Add a language.
  3. Trong cửa sổ Language, nhấp Add a language.
   Image
  4. Trong cửa sổ Add languages, nhấp để chọn ngôn ngữa bạn muốn thêm, và sau đó nhấp nút Open hoặc Add.
   Image

   LƯU Ý:

   • Nêu ngôn ngữ không được cài đặt sẵn, bạn cần phải tải về gói ngôn ngữ mà bạn muốn. Nếu có gói ngôn ngữ bạn cần, bạn sẽ thấy Available for download kế bên ngôn ngữ. Nhấp nút Options kế bên ngôn ngữ đó và sau đó theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt gói ngôn ngữ đó.
   • Để chứng minh điều này, chúng tôi sẽ chọn tiếng Tây Ban Nha, nhưng bất kì ngôn ngữ nào được liệt kê cũng sẽ thực hiện theo kiểu tương tự.
   • Nếu ngôn ngữ được chọn có các biến thể trong khu vực, giống như ví dụ của chúng tôi, sau đó 1 màn hình Regional variants sẽ xuất hiện và bạn sẽ cần nhấp để chọn biến thể ngôn ngữ mong muốn, và sau đó nhấp nút Add.
    Image
  5. Trong cửa sổ Change you language preference, nhấp để chọn ngôn ngữ thêm mới, và sau đó nhấp Move up.
   Image

   LƯU Ý:

   • Nhấp nút Options kế bên ngôn ngữ cụ thể và sau đó theo các hướng dẫn trên màn hình để thay đổi bất kỳ các thiết lập nào có cho ngôn ngữ đó.
   • Ngôn ngữ ở trên cùng của danh sách sẽ là ngôn ngữ chính.
    Image
  6. Với ngôn ngữ mong muốn trong vị trí chính, nhấp nút X trong góc phải trên để đóng cửa sổ và sau đó khởi động lại máy tính.

  Một khi máy tính khởi động lại, ngôn ngữ thiết lập chính sẽ được hiển thị.