ID bài viết : 00156023 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm thế nào để thiết lập một kết nối HDMI giữa TV và các thiết bị khác.

Làm thế nào để thiết lập một kết nối HDMI giữa TV và các thiết bị khác.

  Thực hiện theo các bước dưới đây nếu kết nối HDMI giữa TV và thiết bị khác không hoạt động.

  1. Hãy chắc chắn rằng cả TV và thiết bị khác đang bật.
  2. Tắt TV, rút dây nguồn TV và thiết bị đó khỏi ổ cắm điện.
  3. Ngắt kết nối cáp HDMI từ TV và thiết bị.
  4. Chờ 60 giây.
  5. Trong khi cáp HDMI được ngắt kết nối, cắm dây nguồn vào ổ cắm điện.
  6. Bật TV.
  7. Kết nối lại cáp HDMI.
  8. Bật thiết bị đã kết nối HDMI.

  Bây giờ, TV sẽ phát hiện các tín hiệu HDMI từ thiết bị kết nối và hoạt động bình thường. Nếu vẫn còn vấn đề, ngắt kết nối cáp HDMI từ cả hai sản phẩm và sau đó kết nối lại nó theo hướng ngược lại. Trong một số tình huống, việc này có thể giải quyết các vấn đề kết nối.