ID bài viết : 00276418 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android của Google TV / Android TV

  Để kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android của Tivi, hãy thử một trong các bước sau đây tùy thuộc vào mẫu Tivi của bạn:

  Android 10, Android 11 hoặc Google TV

  • Nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa
  • Chọn Settings (Cài đặt)
  • Chọn About > Android TV OS version (Thông tin > Phiên bản hệ điều hành Android TV)

  Android 9.x Pie

  • Nhấn Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt)
  • Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị)
  • Chọn About > Version (Thông tin > Phiên bản)

  Android 8.x Oreo và Android 7.x Nougat

  • Nhấn Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt)
  • Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn About (Thông tin) > Version (Phiên bản).