ID bài viết : 00139364 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Đầu phát Blu-ray Disc có mã vùng không?

  Đầu phát Blu-ray Disc có mã vùng, nhưng không giống như đầu phát DVD, mã vùng cho đầu phát Blu-ray Disc sử dụng chữ thay vì con số để chỉ một khu vực cụ thể hoặc vùng nơi đĩa có thể phát được.

  Các mã vùng của Đầu phát Blu-ray Disc như sau:

  • Vùng A: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Lãnh thổ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các khu vực khác của Đông Nam Á
  • Vùng B: Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Úc và New Zealand.
  • Vùng C: Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các khu vực khác của Đông Nam Á)
  • FREE (Không phải chọn mã vùng): Đây không phải là một cài đặt chính thức, nhưng những đĩa có biểu tượng FREE (Không phải chọn mã vùng) sẽ không có thiết lập cờ hoặc có thiết lập tất cả các cờ vùng (A, B và C).

  LƯU Ý Có thể tìm thấy mã vùng cho các bộ phim thương mại Blu-ray trên mặt sau của các vỏ đĩa Blu-ray.

  Thiết bị hoặc ổ đĩa Blu-ray Disc sẽ hỗ trợ khả năng phát đĩa Blu-ray đã mua trong cùng một vùng, trừ trường hợp quy định tại các máy nghe nhạc hoặc máy tính có tài liệu hướng dẫn. Điều này có nghĩa rằng máy tính và đầu phát Blu-ray Disc đã mua tại các quốc gia / vùng lãnh thổ tương ứng với vùng A có thể phát lại đĩa Blu-ray cho vùng A, nhưng không thể phát lại đĩa Blu-ray cho vùng B hoặc vùng C. (Trường hợp ngoại lệ là đĩa, đầu phát hoặc ổ đĩa được mã hóa thành FREE (Không phải chọn mã vùng).) Điều này cũng áp dụng cho máy tính hoặc đầu phát Blu-ray Disc đã mua tại một vùng khác.
  Đĩa Blu-ray Ultra HD là đĩa có thể thay đổi mã vùng tự do và có thể phát bằng cách sử dụng đầu phát có hỗ trợ Ultra HD Blu-ray, bất kể vùng nơi người dùng mua các đĩa này.

  QUAN TRỌNG:

  • Không thể thay đổi các cài đặt mã vùng cho đầu phát Blu-ray Disc.
  • Chỉ có thể thay đổi các cài đặt mã vùng cho ổ đĩa quang Blu-ray trong các máy tính có phần mềm có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi đó. Bạn chỉ có thể thay đổi các cài đặt mã vùng này tổng cộng là 5 lần. Tham khảo tài liệu phần mềm phát đĩa Blu-ray để biết hướng dẫn về cách thay đổi các cài đặt mã vùng ổ đĩa quang.
  • Đối với hầu hết các ổ đĩa quang Blu-ray, bất kể mã vùng mà phần mềm được cài trên đó, thay đổi cài đặt mã vùng lần thứ năm sẽ trở thành cài đặt vĩnh viễn. Một khi điều này xảy ra thì cài đặt mã vùng sẽ không thể thay đổi được nữa.
  • Nếu mã vùng của ổ đĩa quang Blu-ray đã được thiết lập vĩnh viễn thành mã vùng không mong muốn và bạn muốn sử dụng đĩa Blu-ray với một cài đặt mã vùng khác thì bạn cần phải thay thế ổ đĩa.