ID bài viết : 00197434 / Sửa lần cuối : 18/04/2018

Dịch vụ mạng phải hiển thị nhưng lại không xuất hiện.

  Làm theo các bước sau để làm mới danh sách dịch vụ mạng.

  • Nếu trước đây bạn chưa từng cập nhật danh sách dịch vụ mạng
   1. Kết nối đầu phát Blu-ray với Internet.
   2. Trong vùng Featured Apps (Ứng dụng nổi bật) của menu chính, nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
   3. Danh sách dịch vụ mạng sẽ bắt đầu cập nhật.
  • Nếu trước đây bạn đã từng cập nhật danh sách dịch vụ mạng
   1. Mở ứng dụng bất kỳ và nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Update List Services (Cập nhật danh sách dịch vụ) hoặc Update List (Cập nhật danh sách).

  Đối với đầu phát Blu-ray năm 2015, nếu ứng dụng biến mất sau khi kết nối đầu phát với mạng, hãy làm mới ứng dụng như sau:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Trong menu HOME, chọn All Apps (Tất cả ứng dụng).
  3. Trong danh mục All Apps (Tất cả ứng dụng), chọn Others (Khác).
  4. Trong danh mục Others (Khác), chọn Activate Enhanced Features (Kích hoạt tính năng nâng cao).

   LƯU Ý: Đầu phát Blu-ray sẽ làm mới nội dung Internet. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm khi nội dung đã sẵn sàng.