ID bài viết : 00235435 / Sửa lần cuối : 22/10/2020In

Các yêu cầu truyền phát Netflix

    Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để sử dụng dịch vụ Netflix.

    Một lưu ý quan trọng là nội dung Netflix được phát từ Netflix đến thiết bị của bạn theo thời gian thực và nội dung này không được tải xuống cũng như không được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Hãy truy cập trang web Trung tâm trợ giúp của Netflix để biết thêm thông tin về cơ chế hoạt động của Netflix.