ID bài viết : 00091310 / Sửa lần cuối : 27/04/2022In

Mặc dù tất cả kết quả chẩn đoán kết nối đều là OK, Tivi vẫn không thể kết nối với Internet (lỗi mạng).

    Hãy kiểm tra như sau:

    1. Kiểm tra xem có khắc phục được sự cố bằng các phương pháp sau hay không.
      Khi truy cập Internet, xuất hiện lỗi hoặc nội dung Internet không hiển thị.
    2. Nếu sự cố không được khắc phục, có thể sự cố xuất phát từ máy chủ cung cấp dịch vụ Internet hoặc từ máy chủ Internet của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.