ID bài viết : 00091284 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

(Có dây) Tất cả kết quả chẩn đoán kết nối là Failed.

  Cáp LAN không được kết nối đúng với Tivi hoặc Tivi không nhận dạng được cáp LAN.

  Ảnh

  Hãy thử quy trình xử lý sau đây.

  1. Khởi động lại Tivi để Tivi nhận dạng lại cáp LAN.
   1. Ngắt kết nối cáp LAN khỏi Tivi.
   2. Tắt nguồn Tivi bằng điều khiển từ xa và ngắt kết nối dây nguồn (dây điện).
   3. Kết nối lại dây nguồn (dây điện) và bật nguồn.
   4. Kết nối chắc chắn cáp LAN.
   5. Tiến hành chẩn đoán kết nối một lần nữa.

   Nếu kết quả chẩn đoán vẫn không thay đổi, vui lòng tiếp tục thử giải pháp trong phần Câu hỏi thường gặp sau đây.

   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy xem một giải pháp riêng:

  2. Kiểm tra xem có kết nối được Tivi bằng cáp LAN của thiết bị khác có thể sử dụng Internet bình thường không.

   Nếu sự cố được khắc phục: Cáp
   LAN trước đó đã bị hỏng.

   Nếu sự cố vẫn không được khắc phục:
   Thực hiện chẩn đoán kết nối mới.

   Nếu kết quả vẫn không thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy xem một giải pháp riêng: