ID bài viết : 00152116 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Hướng dẫn cập nhật phần mềm của đầu đĩa Blu-ray.

  Có thể cập nhật đầu đĩa mà không cần sử dụng mạng không?
  Cổng USB trên đầu đĩa có thể dùng để cập nhật phần mềm không?


  Thực hiện các bước sau đây để thực hiện cập nhật phần mềm.

  1. Chọn Setup trên menu home bằng cách nhấn nút mũi tên bên phải hoặc trái.
  2. Chọn Software Update bằng cách nhấn nút mũi tên trên hoặc dưới.
  3. Chọn ENTER.
  4. Chọn phương pháp cập nhậ phần mềm mà bạn muốn sử dụng.
  • Cập nhật qua Internet được khuyến khích khi đầu đĩa Blu-ray Disc được kết nối với mạng hoạt động ổn định.
  • Cập nhật qua Bộ nhớ USB Memory được sử dụng khi không có kết nối Internet.

   LƯU Ý: Tập tin cập nhật phần mềm phải được tải về trước tiên và lưu vào thiết bị USB tương thích trước khi thực hiên phương pháp này.