ID bài viết : 00201004 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Những sản phẩm nào của Sony yêu cầu bộ chuyển đổi LAN USB (UWA-BR100) để kết nối với mạng gia đình không dây?

  Các sản phẩm sau đây yêu cầu sử dụng bộ chuyển đổi WLAN USB UWA-BR100 để kết nối với mạng gia đình không dây:

  LƯU Ý: Bộ chuyển đổi WLAN (UWA-BR100) bị mất kết nối và không còn khả dụng. Nếu không có sẵn bộ chuyển đổi nào, bạn sẽ cần phải sử dụng một trong những tùy chọn kết nối có dây sau đây.

  Đầu phát Blu-ray Disc và hệ thống rạp hát tại nhà

  • BDP-BX37
  • BDP-BX38
  • BDP-S270
  • BDP-S270WM
  • BDP-S370
  • BDP-S470
  • BDP-S280
  • BDP-S380
  • BDP-S480
  • BDP-S490
  • BDP-S495
  • BDV-E280
  • BDV-E370
  • BDV-E380
  • BDV-E470
  • BDV-E580
  • BDV-E780W
  • BDV-E880
  • BDV-E985W
  • BDV-F7
  • BDV-L600
  • BDV-T28
  • BDV-T58
  • BDV-T37
  • BDV-HZ970W

  Tivi LCD

  • KDL-22EX308
  • KDL-32EX308
  • KDL-32EX40B
  • KDL-32EX520
  • KDL-32EX523
  • KDL-32EX700
  • KDL-32EX720
  • KDL-32EX729
  • KDL-40EX40B
  • KDL-40EX520
  • KDL-40EX523
  • KDL-40EX620
  • KDL-40EX640
  • KDL-40EX700
  • KDL-40EX720
  • KDL-40EX729
  • KDL-40HX701
  • KDL-40HX800
  • KDL-46EX620
  • KDL-46EX640
  • KDL-46EX700
  • KDL-46EX701
  • KDL-46EX711
  • KDL-46HX701
  • KDL-46HX800
  • KDL-52EX700
  • KDL-52EX701
  • KDL-55EX640
  • KDL-55HX701
  • KDL-55EX711
  • KDL-55EX720
  • KDL-55HX729
  • KDL-55HX800
  • KDL-60EX700
  • KDL-60EX701
  • KDL-60EX720

  LƯU Ý: Việc sử dụng bộ chuyển đổi LAN USB không phải UWA-BR100 sẽ không được hỗ trợ.