ID bài viết : 00152649 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Kết nối Internet ở trạng thái bị Lỗi nhưng cài đặt Mạng không dây từ bộ định tuyến ở trạng thái OK.

  Làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

  QUAN TRỌNG:

  • Đảm bảo có kết nối Internet đang hoạt động mà máy tính hoặc các thiết bị không dây khác có thể truy cập vào. Nếu không thể kết nối các thiết bị khác bằng mạng LAN không dây, thì kết nối Internet của bạn bị trục trặc và bạn sẽ cần liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).
  • Từng bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố này. Sau khi hoàn thành mỗi bước, hãy thực hiện Thiết lập mạng của thiết bị không dây một lần nữa và sau đó kiểm tra trạng thái kết nối.

  LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm của Sony có hỗ trợ kết nối Internet không dây. Nếu bạn cần biết thêm thông tin dành riêng cho mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.

  1. Khởi động lại bộ định tuyến:
   1. Tắt thiết bị không dây.
   2. Rút phích cắm cả bộ định tuyến và modem.
   3. Để cả bộ định tuyến và modem không cắm điện trong 2 phút.
   4. Cắm lại modem và sau đó cắm lại bộ định tuyến.
   5. Chờ 3-5 phút để bộ định tuyến và modem khởi động lại hoàn toàn.
   6. Bật thiết bị không dây.
  2. Đảm bảo thiết bị không dây được cài đặt firmware mới nhất.

   LƯU Ý: Nếu thiết bị không dây là Đầu phát Blu-ray Disc™, bạn có thể ghi bản cập firmware vào đĩa.

   1. Tạm thời kết nối cáp Ethernet với cổng LAN trên thiết bị không dây và bộ định tuyến.
   2. Tiến hành Thiết lập mạng cho kết nối có dây.
   3. Kiểm tra và cài đặt bất kỳ bản cập nhật firmware nào hiện có.
  3. Thực hiện theo các tài liệu sản phẩm để khôi phục thiết bị không dây về cài đặt gốc.
  4. Đặt thủ công địa chỉ Primary DNS (DNS chính) là 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4 trong Thiết lập mạng của thiết bị không dây.

   QUAN TRỌNG: Các bước dưới đây yêu cầu thực hiện thay đổi các cài đặt của bộ định tuyến. Do có nhiều sự khác biệt giữa các bộ định tuyến, có thể cần tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến hoặc liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để hoàn tất các bước sau.

  5. Đảm bảo bật Giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) trên bộ định tuyến của bạn.
  6. Tắt MAC filtering (lọc MAC) hoặc thêm địa chỉ IP của thiết bị không dây trong bảng DHCP của bộ định tuyến.
  7. Tạm thời tắt chức năng mã hóa cho bộ định tuyến; bật lại sau khi kết nối.
  8. Bật bộ định tuyến để chấp nhận ping mạng.
  9. Tạm thời cấu hình bộ định tuyến để truyền phát SSID nếu bộ định tuyến không truyền phát SSID; bạn có thể tắt truyền phát sau khi kết nối. Đối với Tivi, hãy kiểm tra bộ định tuyến không dây hoặc kênh điểm truy cập nào có thể được sử dụng để kết nối internet .
  10. Tăng số lượng người dùng DHCP.

   LƯU Ý: Bộ định tuyến có thể giới hạn số lượng thiết bị có thể kết nối.

  Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải bảo dưỡng thiết bị.