ID bài viết : 00137807 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Cách thiết lập Tivi để xem 3D.

    QUAN TRỌNG: Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ thiết lập Tivi Sony 3D khi sử dụng một thiết bị nguồn 3D. Mặc dù Tivi Sony 3D sẽ hoạt động với các thiết bị 3D của các nhà sản xuất khác nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các hướng dẫn vận hành của thiết bị nguồn 3D khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mẫu thiết bị cụ thể.

    LƯU Ý: Không phải tất cả Tivi đều được trang bị khả năng 3D và việc thiết lập cho Tivi 3D sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại công nghệ 3D mà Tivi đó đang sử dụng. Để tìm hiểu xem Tivi của bạn có được hỗ trợ 3D và loại công nghệ 3D Tivi đang sử dụng, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn đi kèm Tivi.

    Chọn liên kết thích hợp dưới đây để thiết lập Tivi 3D của bạn.

    Có sẵn thông tin bổ sung về vị trí xem hoặc tư thế xem được khuyến nghị để xem các nội dụng 3D.