ID bài viết : 00152960 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không thể cài đặt cập nhật phần mềm hệ thống bằng thiết bị lưu trữ USB.

    Lỗi: Không kết nối bộ nhớ USB (No USB Memory is connected).

    Vấn đề này sẽ xảy ra nếu các tập tin giải nén được cung cấp trên trang web của Sony không được trích xuất sang thiết bị USB trống đã được định dạng theo định dạng FAT32.
    Vấn đề này cũng sẽ xảy ra nếu thiết bị USB không được kết nối đúng hoặc nếu không tương thích với đầu đĩa Blu-ray.

    LƯU Ý: Để biết thông tin về việc định dạng thiết bị USB của bạn sang chuẩn FAT32, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.