ID bài viết : 00197773 / Sửa lần cuối : 18/12/2020In

Cách xóa thiết bị liên kết với tài khoản Netflix.

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Các bước trong giải pháp này giúp ngắt kết nối tất cả các thiết bị có sẵn Netflix khỏi tài khoản Netflix của bạn. Nếu tiến hành các bước bên dưới, bạn sẽ cần đăng nhập lại vào tài khoản Netflix để kết nối lại bất kỳ thiết bị nào đã kết nối trước đó với tài khoản Netflix.

  QUAN TRỌNG: Một số thiết bị internet video có thể mất đến 24 giờ để hủy liên kết hoặc ngắt kết nối khỏi tài khoản Netflix.

  1. Sử dụng máy tính có kết nối Internet, hãy duyệt đến trang Member Sign In (Đăng nhập thành viên) của Netflix https://signup.netflix.com/Login. Ảnh
  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Netflix của bạn.
  3. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở trên cùng bên phải của trang.
  5. Nhấp vào Your Account (Tài khoản của bạn).
  6. Nhấp vào Sign out of all devices (Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị).
   Xóa thiết bị
  7. Nhấp vào Yes (Có). 

  LƯU Ý: Nếu sản phẩm có điều khiển từ xa kèm theo máy, bạn cũng có thể hủy kích hoạt tài khoản Netflix khỏi thiết bị bằng cách nhấp vào các nút mũi tên theo thứ tự sau khi màn hình Netflix được hiển thị: lên, lên, xuống, xuống, trái, phải, trái, phải, lên, lên, lên, lên. Tuy nhiên, điều này không hiệu quả cho tất cả sản phẩm.