ID bài viết : 00143692 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện là gì và cách sử dụng bộ điều hợp này để kết nối với mạng của tôi.

  Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện sử dụng dây điện trong nhà bạn hoặc tòa nhà để kết nối với mạng của bạn. Cần có một bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện cho mỗi đầu của kết nối. Như minh họa trong hình dưới đây, đầu phát Blu-ray Disc, Tivi hoặc thiết bị đa phương tiện trong mạng kết nối vào một đầu và bộ định tuyến kết nối vào đầu kia bằng cáp Ethernet tiêu chuẩn (thường đi kèm với bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện).
  Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện.

  LƯU Ý: Mặc dù bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện sẽ cung cấp cho bạn kết nối mạng, chúng không thể cung cấp đủ tốc độ để phát trực tiếp nội dung. Tình trạng của dây dẫn và các thiết bị điện khác trong tòa nhà có thể làm giảm tốc độ kết nối.

  Hãy làm theo các bước sau để kết nối thiết bị có khả năng Internet với mạng sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện:

  LƯU Ý: Tham khảo thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm để xác định xem thiết bị của bạn có thể được kết nối với internet hay không.

  1. Kết nối một trong các bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện với một cổng LAN trên bộ định tuyến bằng cáp Ethernet.
  2. Kết nối bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện đó vào một ổ cắm A/C gần bộ định tuyến.
  3. Kết nối bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện thứ hai với đầu phát Blu-ray Disc, Tivi hoặc thiết bị đa phương tiện trong mạng bằng cáp Ethernet.
  4. Kết nối bộ chuyển đổi tín hiệu mạng qua đường dây điện thứ hai vào một ổ cắm A/C.
  5. Kết nối nguồn điện A/C vào đầu phát Blu-ray Disc, Tivi hoặc thiết bị đa phương tiện trong mạng.

   LƯU Ý: Có thể mất vài phút để kết nối với mạng và thiết lập mạng bằng màn hình menu trên Tivi.