• Region Code (DVD)

    4

   • Màn hình khởi chạy

   • Tùy chỉnh mặt định hệ thống TV

    60Hz

   • Single/Changer

    Single

   • Region Code (BD)

    B

   • Disc Drive

    Có (Precision Drive HD)

   • Video (từ máy quay)

   • Streaming

   • BD-ROM

   • Ảnh chụp

   • Chia sẻ mạng gia đình (DLNA) (DMR)

    Có (Video, Audio, Photo)

   • Wi-Fi tích hợp

    Có (2.4GHz)

   • Chia sẻ mạng gia đình (DLNA) (DMP)

    Có (Video, Audio, Photo)

   • Wi-Fi MIMO (Multi Input Muti Output)

   • Chế độ chờ để chia sẻ màn hình

   • Live Streaming

   • Chia sẻ mạng gia đình (DLNA) (Contents Throw)

    Có (Video, Audio, Photo)

   • Phụ đề

   • Wake on LAN

    Có (Super Quick Start Mode)

   • 3D Streaming

   • Screen Mirroring (Wi-Fi Miracast)

   • Xem phim với công nghệ 24p True Cinema

    Streaming, Java, Search, Home (Default)

   • x.v.Color / x.v.Colour

   • BNR

   • MNR

   • 3D giả lập

   • Super Scaler (Precision CinemaHD nâng cấp)

   • Preset Picture mode Cinema tuned (Theater room/Brighter room/Standard room)

    Có (Tiêu chuẩn/Phòng sáng/ Kiểu rạp hát)

   • Tông màu sâu

    Có (16bit)

   • 24p True Cinema

   • BD (HD 24Hz đến 60Hz)

   • BD (SD (60Hz))

   • Ngõ ra Video - DVD - Video (HDMI)

    Có (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz))

   • DVD (TV Type Default Setting)

    16:09

   • DVD (NTSC/PAL (60Hz/50Hz))

    Có/Có

   • BD (HD (50Hz))

   • Ngõ ra Video - BD-ROM (HDMI)

    Có (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz)), (1080p (24Hz))

   • Tín hiệu ra Video - DVD nâng cấp (HDMI)

    Có (720p/ 1080i/ 1080p), (1080p (24Hz))

   • DVD (DVD 24p tín hiệu ra)

   • BD (HD (60Hz))

   • Ngõ ra Video - DVD R/RW BD R/RE (HDMI)

    Có (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50Hz))

   • BD (HD (24Hz) (24p True Cinema))

   • BD (SD (50Hz))

   • Phát chậm (Tới/Lùi)

   • STEP Playback (FWD/REV)

   • Lập lại

    Tất cả, Tiêu đề, Đoạn, Bài hát

   • REV/ FWD

   • Play / Stop / Pause

   • PREV/ NEXT

   • DTS (Coaxial, Optical)

   • LPCM 2ch(-48kHz/-24bit(16bit cho nội dung đã mã hóa)) Out (Coaxial, Optical)

   • Dolby

    Dolby True HD (2Ch)

   • Đồng bộ AV Sync

   • Dolby TrueHD (HDMI)

   • Giải mã DTS đến Dolby Digital (5.1ch)

   • LPCM 2ch (HDMI)

    Có (192kHz/96kHz/48kHz)

   • DRC

   • DTS

    DTS (2Ch)

   • DTS HD Master Audio (HDMI)

   • LPCM 8ch (HDMI)

    Có (96kHz/48kHz)

   • LPCM 6ch (HDMI)

    Có (192kHz/96kHz/48kHz)

   • Dolby Digital (Coaxial, Optical)

   • Slide Show với Music

    CD, USB

   • PhotoTV HD

   • Chế độ DEMO - Khóa khay đĩa

   • 2nd Display

    TV SideView, Device(iPhone, Android, PC)

   • Ngôn ngữ bàn phím nhập

    ENG, CHN Traditional, CHN Simplified, Tiếng Việt

   • Chế độ khởi chạy nhanh

   • Khoá trẻ em

   • Liệt kê vớiThumbnail (USB)

    Chỉ với hình ảnh

   • Đồng bộ BRAVIA Sync

   • FAVOURITE trên Remote

   • Tùy chỉnh trên My Apps

   • New UI

   • USB Keyboard

    Có (101 only)

   • Liệt kê dạng Thumbnail (HDD)

    Chỉ với hình ảnh

   • Cài đặt đơn giản

   • Khóa kênh trẻ em

   • Bit Rate Indicator

    Có (Video, Audio, BIV)

   • Kiểu bàn phím

    Kiểu 10-key (CN), Qwerty cho tiếng Việt

   • Chế độ bảo vệ màn hình

   • Liệt kê dạng Thumbnail (BD/DVD/CD)

    Chỉ với hình ảnh

   • Tự động tắt (chế độ chờ tự động)

   • History Indication

    Có cho Việt Nam

   • List with Thumbnail (DLNA)

    Chỉ với hình ảnh

   • Hiển thị đa ngôn ngữ

    GB ENG, CHN Traditional, CHN Simplified, Việt Nam

   • DVD-RW

    Video, VR (w/o CPRM)

   • WMA9 Standard (.wma) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • FLAC (.flac, .fla) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • MPEG-4/AVC (.srt for 2 byte code characters (Simplified/Traditional Chinese))

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • BD/DVD (Hybrid Disc)

    Có (chọn trong trình cài đặt)

   • Stereoscopic 3D (profile 5)

   • WMV9 (.wmv, .asf, .mkv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DVD-R

    Video, VR (w/o CPRM)

   • DVD-R Dual Layer

    Video, VR (w/o CPRM)

   • BD-R (BDAV)

    Có (ver.1.0, SL/DL)

   • MP3 (.mka) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • RMVB (.rmv, .rv, .rmvb) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • PNG (.png) (Photo)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DVD-Video

   • Bonus View

    Có (Profile 1.1)

   • DVD+R

   • BD/CD (Hybrid Disc)

    Có (chọn trong trình cài đặt)

   • AAC (.m4a) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • JPEG (.jpg, .jpeg) (Photo)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • BD-RE (BDMV)

    Có (ver.3.0, SL/DL)

   • AAC (.aac, .mka) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • BD-RE (BDAV)

    Có (ver.2.0, SL/DL)

   • HDDVD/DVD (Hybrid Disc)

    Có (DVD)

   • CD-R/-RW

   • USB

   • MPEG-2 Video/PS, TS ( .mpg.mpeg, .m2ts, .mts, .mkv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Dolby Digital (.ac3, .mka) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • LPCM (.wav) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • BD-R (BDMV)

    Có (ver.2.0, SL/DL)

   • Motion JPEG (.mov, .avi) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • DVD+RW

   • DVD Camcorder 8cm DVD

    8cm DVD-R/-RW, 8cm DVD+RW

   • Định dạng AVCHD (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Monkey's Audio (Music)

   • MP3 (.mp3) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DVD+R Double Layer

   • Vorbis (Music)

   • CD (CD-DA)

   • HDD gắn ngoài (Read/Write/Copy/Move)

    Có (Đọc)

   • MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • BD-ROM

    Có (SL/DL)

   • LPCM (.mka) (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • Phát đĩa SA-CD (SA-CD/CD)

    Có (CD part only)

   • WMA10 Pro (Music)

   • BD-Live

    Có (Profile 2.0)

   • VC1 (.m2ts, .mts, .mkv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • BDAV/BDMV (Mixed Disc)

    Có (BDMV)

   • HEAAC v.1/v.2/level2 (Music)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPO MPF 3D (.mpo) (Photo)

    Có (BD, DVD, CD, USB)

   • Xvid (.avi, .mkv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-1 Video/PS (.mpg .mpeg, .mkv) (Video)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • GIF (.gif) (Photo)

    Có (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • File System (FAT32, NTFS, exFAT)

    FAT32/NTFS

   • Ngõ vào USB (s)

    1 (Phía trước)

   • Ngõ xuất Coaxial Audio(s)

    1 (phía sau)

   • Kết nối mạng (s)

    1 (phía sau)

   • Ngõ xuất HDMI (s)

    1 (phía sau)

   • Nguyên thùng (W x H x D)

    Xấp xỉ 270 x 70 x 275 mm

   • Kích thước (W x H x D)

    Xấp xỉ 230 x 39 x 194 mm

   • Khối lượng tổng

    Xấp xỉ 1.4kg

   • Thân máy

    Xấp xỉ 0.8kg

   • Nguồn tiêu thụ (khi hoạt động)

    11W

   • Nguồn tiêu thụ (chế độ chờ)

    0.25W

   • Điện nguồn

    110-240V

   • Tần số nguồn

    50/60Hz

   • Sách hướng dẫn

   • Điều khiển từ xa

    RMT-VB100E

   • Pin

    AAA x 2

   • Cáp HDMI