ID bài viết : 00203104 / Sửa lần cuối : 11/10/2018In

Thông báo chấm dứt hiển thị thông tin liên quan đến đĩa nhạc từ cơ sở dữ liệu Gracenote trên một số đầu đĩa Blu-ray và hệ thống rạp hát tại nhà Blu-ray

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chức năng hiển thị thông tin liên quan đến đĩa CD, DVD và Blu-ray bằng cơ sở dữ liệu Gracenote thông qua kết nối internet sẽ được chấm dứt trên các đầu đĩa Blu-ray được liệt kê bên dưới từ ngày 28/2/2019.

  Việc tải về các thông tin liên quan đến đĩa như tên tiêu đề âm nhạc, tên bản nhạc, tên nghệ sĩ v.v.. và việc tìm kiếm thông tin như Tìm kiếm nhạc và Tìm kiếm video, sẽ không sử dụng được sau khi chấm dứt.

  Chức năng này sẽ gỡ bỏ trên một số đầu phát Blu-ray thông qua bản cập nhật firmware vào ngày 28 tháng 2 năm 2019. Phát đĩa CD, DVD, Blu-ray và hiển thị thông tin đã có trong chính đĩa đó sẽ không bị ảnh hưởng

  Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

  [Các loại máy ảnh hưởng] 
  BDP-S370, BDP-S470, BDP-S570, BDP-S770
  BDP-S380, BDP-S480, BDP-S485, BDP-S580, BDP-S780
  BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S790
  BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100
  BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200, BDP-S7200
  BDP-S3500, BDP-S4500, BDP-S5500, BDP-S6500
  BDP-S6700
  UBP-X800
  BDV-E970W, BDV-E370, BDV-E870, BDV-IZ1000W
  BDV-E980W, BDV-E985W, BDV-E980, BDV-E880, BDV-E380, BDV-L800, BDV-L600
  BDV-N990W, BDV-N995W, BDV-N890W, BDV-NF720, BDV-N590, BDV-E690, BDV-E490, BDV-E290, BDV-E190
  BDV-N9900SH, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9150W, BDV-N9150WL, BDV-N8100W, BDV-N7100W, BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100, BDV-E3200, BDV-E2100
  BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N5200W