ID bài viết : 00197864 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Cách khôi phục cài đặt gốc trên Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện mạng.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Xác nhận màn hình Menu trước khi Khôi phục cài đặt gốc

  Các bước trong bài viết này chỉ có thể áp dụng nếu màn hình menu của thiết bị của bạn trông giống như hình ảnh bên dưới:

  Menu Đầu phát Blu-ray Disc

  Các bước để thực hiện Khôi phục cài đặt gốc trên Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện mạng của bạn

  CẢNH BÁO! Khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, tất cả cài đặt trên đầu phát sẽ được khôi phục về cài đặt gốc mặc định.

  LƯU Ý: Sử dụng các nút mũi tên chỉ hướng mũi têntrên điều khiển từ xa để di chuyển qua các menu và nút giữa như Enter.

  1. Bật Đầu phát Blu-ray Disc và đảm bảo chọn đúng ngõ vào video trên Tivi.
  2. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Đầu phát Blu-ray Disc.
  3. Khi menu được hiển thị, nhấn nút mũi tênLeft (Trái) trên điều khiển từ xa và di chuyển đến tùy chọn Setup (Thiết lập).
  4. Trên tùy chọn Setup (Thiết lập), hãy dùng nút mũi tên Down (Xuống) và đi đến Resetting (Thiết lập lại) rồi nhấn nút Enter.
  5. Bên dưới Resetting (Thiết lập lại), chọn Reset to Factory Default Settings (Khôi phục về cài đặt gốc mặc định) hoặc Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân).

   LƯU Ý:

   • Tùy chọn Reset to Factory Default Settings (Khôi phục về cài đặt gốc mặc định) sẽ hiển thị menu khác. Tại menu này, bạn có thể thiết lập lại cài đặt mạng, âm thanh và video hiện tại trên đầu phát, hãy chọn All Settings (Tất cả cài đặt) nếu bạn muốn khôi phục tất cả cài đặt.
   • Tùy chọn Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân) sẽ xóa tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trên đầu phát và một số ứng dụng Internet.
  6. Hãy thực hiện từng tùy chọn nếu muốn khôi phục hoàn toàn Đầu phát Blu-ray Disc.

  Nếu sự cố vẫn xảy ra, có thể cần phải sửa chữa thiết bị. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.