ID bài viết : 00200122 / Sửa lần cuối : 16/12/2019In

Cách chuyển ngõ vào video trên Tivi Sony

  Hầu hết điều khiển từ xa của Tivi đều có nút Input (Ngõ vào) để chuyển đổi từ một ngõ vào sang ngõ tiếp theo (xem hình minh họa). 
  Làm theo các bước dưới đây để sử dụng điều khiển từ xa Tivi để chuyển đổi ngõ vào video:

  1. Kiểm tra xem Tivi và thiết bị đã kết nối có đang bật không.
  2. Nhấn nút Input (Ngõ vào) hoặc nút TV/VIDEO nhiều lần cho đến khi ngõ vào mong muốn được hiển thị trên Tivi.
   LƯU Ý: Nếu một hoặc nhiều ngõ vào video đang được bỏ qua hoặc không thể truy cập được thì ngõ vào video có thể được thiết lập thành SKIP (BỎ QUA) trong Video Label (Nhãn video) hoặc menu View Video Labels (Xem nhãn video). Để truy cập ngõ vào video đã bỏ qua, hãy thay đổi cài đặt SKIP (BỎ QUA) cho ngõ vào video. Để xem Tivi của bạn có tính năng Nhãn video hay không, vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm.

   Hình ảnh dưới đây là ví dụ minh họa.

  LƯU Ý: 

  • Tùy thuộc vào điều khiển từ xa của Tivi đang được sử dụng, nhấn vào nút TV FUNCTION (CHỨC NĂNG TIVI) hoặc chuyển công tắc TV/VTR sang vị trí Tivi. 
  • Vị trí của nút Input (Ngõ vào) trên điều khiển từ xa và nhãn Ngõ vào có thể khác trên Tivi của bạn 
  • Nếu Tivi của bạn có nút Input (Ngõ vào) hoặc TV/VIDEO thì bạn có thể chuyển đổi ngõ vào video bằng quy trình trên.
  • Để biết thông tin cụ thể cho mẫu thiết bị, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.