ID bài viết : 00132738 / Sửa lần cuối : 01/03/2020In

Tính năng "Opera TV Store" là gì?

    Về tính năng Opera TV Store.
    Image

    Đó là một dịch vụ phân phối ứng dụng trực tuyến từ trình duyệt Opera®.

    Mang đến một bộ sưu tập các ứng dụng web có thể tải về được tối ưu hóa cho màn hình lớn, Opera TV Store cung cấp cho người tiêu dùng một cách để thưởng thức các nội dung trực tuyến và ứng dụng một cách trực quan và thân thiện.

    Bạn có thể truy cập Opera TV Store từ Home MenuApplicationsOpera TV Store