• Streaming

   • BD-ROM

   • Ảnh chụp

   • Phim

   • Wi-Fi

    Có (USB Wi-Fi Ready)

   • Xem phim với công nghệ 24p True Cinema

    Streaming, Java, Search

   • Chức năng BD-Live/ Bonus View

    DMP (Digital Media Player)/DMR (Digital Media Renderer)/Party Control Screen/ Contents Throw

   • Giải trí vô tận khả năng kết nối Internet

    Streaming

   • Nâng độ phân giải DVD lên HD

   • Deep Colour

    Có (16bit)

   • Cơ chế giảm nhiễu

    BNR, MNR

   • Chế độ hình ảnh cài đặt trước

    Có (Tiêu chuẩn/Phòng sáng/ Kiểu rạp hát)

   • DVD

    NTSC/PAL (60Hz/50Hz), DVD 24p đầu ra, TV cài đặt mặc định (16:9)

   • Phát Video

    Phát /Ngưng/Tạm dừng/Tua lại/Qua nhanh/Tới đoạn kế tiếp/phát chậm (tới/lùi)/STEP Playback (FWD/REV)/Lập lại(tất cả, tiêu đề, chương,track)

   • BD

    HD (24Hz) (24p True Cinema), HD 24Hz chuyển đổi 60Hz, HD (60Hz), SD (60Hz), HD(50Hz), SD (50Hz)

   • Ngõ ra Video (BD-ROM)

    Có (480i/480p/720p/1080i/1080p (60Hz)); Có (576i/ 576p/ 720p/1080i/1080p (50Hz)); Có (1080p (24Hz))

   • Hệ màu x.v.Color

   • 24p True Cinema

   • PhotoTV HD

   • DTS

    DTS-HD Master Audio decoding (MA)

   • Dolby®

    Dolby True HD decoding (2Ch)

   • Đồng bộ AV Sync

   • LPCM (2ch/6ch/8ch) qua HDMI

    Có (192kHz/96kHz/48kHz)

   • BDMV (BD-RE/BD-R)

    Có (ver.3.0, SL/DL)/Có (ver.2.0, SL/DL)

   • DVD-Video

   • Bonus View

   • Hybrid Disc (BD/DVD, BD/CD, HDDVD/DVD)

    Có (chọn từ menu để cài đặt), Có (chọn từ menu để cài đặt), Có (chỉ có ở DVD)

   • CD-R/-RW

   • USB

   • BDAV (BD-RE/BD-R)

    Có (ver.2.0, SL/DL)/Có (ver.1.0, SL/DL)

   • DVD Camcorder 8cm DVD

    8cm DVD-R/-RW, 8cm DVD+RW

   • DVD+R/DVD+RW/DVD+R Double Layer

    Có / Có / Có

   • DVD-R/DVD-RW/DVD-R Dual Layer

    Có (Video, VR (w/o CPRM))/Có (Video, VR (w/o CPRM))/Có (Video, VR (w/o CPRM))

   • CD (CD-DA)

   • HDD gắn ngoài (Read/Write/Copy/Move)

    Có (đọc)

   • BD-ROM

    Có (SL/DL)

   • Phát đĩa SA-CD (SA-CD/CD)

   • BD-Live

   • Mixed Disc (BDAV / BDMV)

    Có (BDMV)

   • File System (FAT32, NTFS, exFAT)

    Có / Có / -

   • GIF (.gif)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • JPEG (.jpg, .jpeg)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • PNG (.png)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • MPEG-1 Video/PS (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • WMV9 (.wmv, .asf)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Motion JPEG (.mov, .avi)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • AVCHD Disc Format Forlder

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • RMVB (.rmv)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • Xvid

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-2 Video/PS, TS ( .mpg.mpeg, .m2ts, .mts)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • VC1 (.m2ts, .mts)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • LPCM (.wav)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • WMA9 Standard (.wma)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MP3 (.mp3)

    Yes (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • AAC (.m4a)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • USB Port

    1 (Front, Rear)

   • Ethernet Port

    1 (Rear)

   • Optical/Coaxial Audio Output

    -/1 (Rear)

   • HDMI Output

    1 (Rear)

   • Power Voltage

    110-240V

   • Supplied Accessories

    Instruction Manual, Remote Control (RMT-B119P), Batteries (Type AA x 2), HDMI Cable

   • Dimensions (W x H x D)

    Approx. 360mm x 43mm x 199mm

   • Power Frequency

    50/60Hz

   • Weight (kg)

    Approx. 1.3kg

   • Power Consumption

    13W (in operation), 0.15W (in standby)