ID bài viết : 00197366 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Câu hỏi thường gặp về tính năng ARC (Audio Return Channel) của BRAVIA TV

  ARC là gì?
  Ảnh

  Hướng dẫn
  Ảnh

  Khắc phục sự cố
  Ảnh