ID bài viết : 00231030 / Sửa lần cuối : 14/05/2020

Hướng dẫn khắc phục sự cố trên loa Sound Bar

    Nhấp vào chủ đề để xem phần Khắc phục sự cố:

    Gợi ý: Bạn muốn tìm hiểu cách kết nối loa Sound Bar với Tivi của bạn? Hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn kết nối với Tivi.

    Nếu câu hỏi của bạn không có trong hướng dẫn sử dụng này, vui lòng nhập câu hỏi của bạn vào thanh tìm kiếm trên trang web Hỗ trợ của Sony.