ID bài viết : 00206511 / Sửa lần cuối : 24/01/2019

Khay đĩa của Đầu phát Blu-ray Disc không mở ra được hoặc không nhả đĩa ra được.

  Có thể xuất hiện sự cố nếu đĩa bị hỏng hoặc nếu đã lắp đĩa vào Đầu phát Blu-ray Disc không đúng cách. Hãy làm theo các bước sau đây để mở khay đĩa và nhả đĩa ra.

  1. Tắt Đầu phát Blu-ray Disc.
  2. Rút dây nguồn (dây điện) hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC.
  3. Để đầu phát đĩa không cắm điện trong 30 giây.
  4. Trong khi nhấn nút OPEN/CLOSE (MỞ/ĐÓNG) ở mặt trước của đầu phát đĩa, hãy cắm lại dây nguồn (dây điện).
    Ảnh(open/close)

   QUAN TRỌNG: Đối với một số Hệ thống rạp hát Blu-ray Disc tại nhà, bạn cần nhấn giữ các nút OPEN/CLOSE (MỞ/ĐÓNG) và PLAY (PHÁT) cùng một lúc, sau đó cắm lại dây nguồn (dây điện).

   LƯU Ý: Cần thêm một người để hỗ trợ thực hiện bước này.

  5. Sau khi cắm lại dây nguồn (dây điện) hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC, khi khay đĩa mở, hãy nhả nút OPEN/CLOSE (MỞ/ĐÓNG).
  6. Lấy đĩa ra.
  7. Nếu cần, hãy rút và cắm lại dây nguồn (dây điện) hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC để khôi phục đầu phát.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa.