ID bài viết : 00152891 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Tại sao một phần của phụ đề hiển thị bên ngoài khu vực màn hình khi phát lại DVD?

Tại sao một phần của phụ đề hiển thị bên ngoài khu vực màn hình khi phát lại DVD?

    Một phần của thông tin phụ đề có thể nằm bên ngoài khu vực màn hình khi hình ảnh DVD 16: 9 có thông tin tỷ lệ màn hình 4: 3 (Letter Box).

    Hiện tượng này bị loại trừ khi thiết lập được thực hiện như sau:
    - thiết lập TV sang tỷ lệ màn hình 4:3
    - Thiết lập đầu ra video BD với độ phân giải màn hình 480i

    Hiện tượng được kiểm soát trên tiêu đề DVD như Lake PlacidThe Train.