ID bài viết : 00152892 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Có cách nào để kiểm tra điều kiện kết nối mạng không?

Có cách nào để kiểm tra điều kiện kết nối mạng không?

    Khi streaming internet, bạn có thể kiểm tra tình trạng mạng và tốc độ truyền tải bằng cách nhấn DISPLAY trên điều khiển từ xa, hoặc thực hiện Network Connection Diagnostics từ menu SetupNetwork Settings.