ID bài viết : 00203104 / Sửa lần cuối : 11/10/2018

Thông báo chấm dứt hiển thị thông tin liên quan đến đĩa nhạc từ cơ sở dữ liệu Gracenote trên một số đầu đĩa Blu-ray và hệ thống rạp hát tại nhà Blu-ray

Kính gửi Quý khách hàng,

Chức năng hiển thị thông tin liên quan đến đĩa CD, DVD và Blu-ray bằng cơ sở dữ liệu Gracenote thông qua kết nối internet sẽ được chấm dứt trên các đầu đĩa Blu-ray được liệt kê bên dưới từ ngày 28/2/2019.

Việc tải về các thông tin liên quan đến đĩa như tên tiêu đề âm nhạc, tên bản nhạc, tên nghệ sĩ v.v.. và việc tìm kiếm thông tin như Tìm kiếm nhạc và Tìm kiếm video, sẽ không sử dụng được sau khi chấm dứt.

Chức năng này sẽ gỡ bỏ trên một số đầu phát Blu-ray thông qua bản cập nhật firmware vào ngày 28 tháng 2 năm 2019. Phát đĩa CD, DVD, Blu-ray và hiển thị thông tin đã có trong chính đĩa đó sẽ không bị ảnh hưởng

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

[Các loại máy ảnh hưởng] 
BDP-S370, BDP-S470, BDP-S570, BDP-S770
BDP-S380, BDP-S480, BDP-S485, BDP-S580, BDP-S780
BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S790
BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100
BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200, BDP-S7200
BDP-S3500, BDP-S4500, BDP-S5500, BDP-S6500
BDP-S6700
UBP-X800
BDV-E970W, BDV-E370, BDV-E870, BDV-IZ1000W
BDV-E980W, BDV-E985W, BDV-E980, BDV-E880, BDV-E380, BDV-L800, BDV-L600
BDV-N990W, BDV-N995W, BDV-N890W, BDV-NF720, BDV-N590, BDV-E690, BDV-E490, BDV-E290, BDV-E190
BDV-N9900SH, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9150W, BDV-N9150WL, BDV-N8100W, BDV-N7100W, BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100, BDV-E3200, BDV-E2100
BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N5200W