ID bài viết : 00233950 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tôi có thể thực hiện cài đặt Bộ chỉnh âm và Âm thanh vòm (VPT) trong khi nghe các bản nhạc 360 Reality Audio không?

    Bạn có thể cài đặt cả Equalizer (Bộ chỉnh âm) và Surround (VPT) (Âm thanh vòm). Tuy nhiên, bạn nên tắt cài đặt Surround (VPT) (Âm thanh vòm) trong khi nghe các bản nhạc 360 Reality Audio.