ID bài viết : 00233942 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tôi cảm thấy hiệu ứng của 360 Reality Audio không được thể hiện một cách trọn vẹn.

    Mỗi người nghe và cảm thụ âm thanh theo một cách khác nhau. Khi sử dụng tai nghe, bạn có thể cải thiện hiệu ứng thông qua chức năng Analyze ear shape (Phân tích hình dáng tai) và Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng) trong phần cài đặt 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio Setup) bằng ứng dụng Headphones Connect.