ID bài viết : 00233946 / Sửa lần cuối : 30/10/2019In

Âm thanh bị gián đoạn trong khi tôi đang nghe các bản nhạc 360 Reality Audio.

    Âm thanh có thể bị gián đoạn khi mạng trên điện thoại thông minh của bạn không ổn định hoặc khi các ứng dụng khác đang chạy. Ngoài ra, điều này còn có thể phụ thuộc vào khả năng hiệu suất của điện thoại thông minh. Để biết thêm thông tin về điện thoại thông minh, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền phát nhạc tương ứng.