ID bài viết : 00167461 / Sửa lần cuối : 23/01/2017In

Có sự khác nhau giữa âm lượng bên phải và trái khi vặn nhỏ âm lượng.

    Có sự khác nhau giữa âm lượng bên phải và trái khi vặn nhỏ âm lượng.
    Để tạo ra âm thanh chất lượng cao, thiết bị được sử dụng âm lượng analog.
    Do đặc điểm của âm lượng analog, có thể có một sự khác biệt giữa âm lượng phải và trái ở mức âm lượng thấp. Đây không phải là hư hỏng.