ID bài viết : 00153192 / Sửa lần cuối : 11/10/2021In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Docking Station và Loa.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Docking Station và Loa.

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  SRS-X99
  SRS-X88
  SRS-X77
  SRS-X55 *1
  SRS-X33 *1
  SRS-X2 *1
  SRS-X1 *1
  SRS-X11 *1
  SRS-BTV5
  SRS-X9
  SRS-X7
  SRS-X5 *1
  SRS-X3 *1
  SRS-CS20BT
  ZS-BTG905
  ZS-BTG909
  ZS-BTG900
  SRS-BTM8
  SRS-BTS50
  SRS-BTX500
  SRS-BTX300
  ICF-CS20BT
  XDR-DS21BT
  ZS-BTY52
  ZS-BTY55
  ZS-BTY50

  *1 Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận rằng loa được sạc thông qua kết nối USB đúng cách.