ID bài viết : 00125549 / Sửa lần cuối : 28/07/2015In

Thông tin tương thích của Windows 10 dành cho Smart B-Trainer.

Thông tin tương thích của Windows 10 dành cho Smart B-Trainer.

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trong trang này - những sản phẩm đã được tung ra thị trường vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn dưới những điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra ở chế độ màn hình desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính đã được nâng cấp mà trước đó máy được cài sẵn Windows 8.1.
  • Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy vi tính.

   

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích

  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  SSE-BTR1