ID bài viết : 00130477 / Sửa lần cuối : 25/04/2018In

Thông tin về khả năng tương thích với Windows 10 dành cho thẻ nhớ

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã phát hành từ tháng 7 năm 2015 trở về trước nêu trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm phát hành từ tháng 8 năm 2015 trở đi, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập trang web của Sony, v.v.

  Môi trường kiểm tra hoạt động:
  • Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động ở chế độ máy tính để bàn của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp có cài đặt sẵn Windows 8.1.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Cũ:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Mẫu máy Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  XQD G Series
  MRW-E80
  QDA-EX1
  SN-BA *1
  SN-BB *1

  *1 Không có thông tin tương thích dành cho thẻ nhớ. Tham khảo thông tin tương thích của đầu đọc thẻ.